• Nieuwbouw van een zonevreemde exploitatiewoning met centrum voor kunstmatige insiminatie paarden.

    Integratie in site met toevoeging extra stallingen bij manege, rijschool.